Returns & Warranty - Επιστροφές & Εγγυήσεις


Faulty Products or Products not as advertised:

The customer can return a product or have the product replaced without extra cost, provided that:

1. The product is faulty or the product is not complying with the description or attributes advertised on the product page.

2. The customer fills and submits the return form within 14 days from the date of receipt.

For returns use the guidelines at the end of this page.

Important Note:

All products that are claimed to be faulty, will be inspected by our certified technician contractors. If the contractors rule that the product was damaged by wrong/incorrect use by the customer, then the product will not be eligible for replacement, or refund.


Ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα όχι όπως διαφημίζονται:

Ο πελάτης μπορεί να επιστέψει ή να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς έξτρα χρέωση, νοουμένου ότι:

1. Το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν συμβαδίζει με την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά που διαφημίστικε στην σελίδα του προϊόντος.

2. Ο πελάτης συμπληρώνει και αποστέλλει την φόρμα επιστροφών μέσα σε 14 ήμερες απο την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Για επιστροφές ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σημείωση:

Όλα τα προϊόντα που δηλώνονται ως ελαττωματικά, θα ελέγχονται απο τους πιστοποιημένους συνεργάτες τεχνικούς μας. Εάν μετά απο τον έλεγχο αποδειχτεί ότι το προϊόν έχει πάθει ζημιά απο λανθασμένη χρήση του πελάτη, τότε το προϊόν δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί ή να γίνει επιστροφή λεφτών.


Returning an unwanted product:

If the customer has changed their mind about a product, the customer can return the product within 14 days from the date of receipt, provided that:

1. The product is still in its original package, unopened and unused.

2. The customer fills and submits the return form within 3 days from the date of receipt.

For returns use the guidelines at the end of this page.

In this case, the customer is charged with the return shipping costs but the product is fully refunded with credit voucher or replaced with other products of same price (for products of lesser price, the difference will be supplemented with credit voucher)

Extra notes:

- Cancellations for Pre-Order items will only be accepted within 24 hours after ordering
- Product returns will only be accepted if they are shipped back to us via KRONOS Express.
- Some of the products we offer in our shop, require specialized installation by a certified technician. If a customer does not hire a certified technician for the installation, and ends up damaging the product by self-installing it, then the warranty is void and special-offers.com.cy assumes no responsibility for any other types of damage that might occur.
- Products that are in the below categories and have been used, are excluded from returns for hygiene reasons:

Health & Beauty


Επιστροφή ανεπιθύμητου προϊόντος:

Εάν ο πελάτης έχει αλλάξει γνώμη και επιθυμεί να επιστρέψει πίσω ένα προϊόν, μπορεί να το κάνει εντός 14 ημερών απο την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, νοουμένου ότι:

1. Το προϊόν είναι ακόμη στην αρχική του συσκευασία, σφραγισμένο και αχρησιμοποίητο.

2. Ο πελάτης συμπληρώνει και αποστέλλει την φόρμα επιστροφών μέσα σε 3 ήμερες απο την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Για επιστροφές ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή, αλλά θα αποζημιωθεί για το προϊόν με πιστωτικό κουπόνι ίδιας αξίας, ή θα έχει την δυνατότητα να το ανταλλάξει με άλλα προϊόντα ίδιας αξίας. Αν τα προϊόντα που επιλέξει για ανταλλαγή του αρχικού προϊόντος είναι χαμηλότερης αξίας τότε η διαφορά θα συμπληρωθεί με πιστωτικό κουπόνι.

Έξτρα Σημειώσεις:

- Ακυρώσεις για προϊόντα Προ-Παραγγελίας θα γίνονται αποδεκτές μόνο εντός 24 ωρών απο την ημερομηνία της παραγγελίας
- Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν επιστρέφονται μέσω KRONOS Express.
- Για μερικά απο τα προϊόντα που προσφέρουμε στο κατάστημα μας, απαιτείται εγκατάσταση απο εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν ο πελάτης εγκαταστήσει απο μόνος του το προϊόν και του προκαλέσει ζημιά, τότε η εγγύηση για το προϊόν ακυρώνεται και το κατάστημα μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές μπορεί να τύχουν εξαιτίας αυτού.
- Προϊόντα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες εξαιρούνται επιστροφών για λόγους υγιεινής:

Health & BeautyReturn Guidelines / Οδηγίες Επιστροφών

1. Go to your order history by clicking HERE  ---  Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας

2. On the order you wish to return click the "eye" button  ---  Στην παραγγελία που θέλετε να επιστρέψετε πατήστε το κουμπί με το "μάτι"

3. Click on the red arrow button to proceed to the return form for this order  ---  Πατήστε στο κόκκινο κουμπί με το βελάκι για να προχωρήσετε στην φόρμα επιστροφών για αυτή την παραγγελία

4. Fill the form with the necessary details and Submit  ---  Συμπληρώστε τις πληροφορίες και πατήστε στο Submit

5. After receiving your return request, we will contact you to provide with information where to return the package  ---  Μόλις παραλάβουμε την αίτηση επιστροφής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε που να στείλετε το πακέτο
Our shop reserves the right to change the terms and conditions and the policies stated above at any time without prior notice.

Το κατάστημα μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της αλλαγής των όρων χρήσης και της πιο πάνω πολιτικής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.